HOMEPAGE Microcontroller ผู้พิทักษ์โลก VisualBasic6.0+ภาษาC VR อิเล็คโทรนิค Computer  
 

HS4FFD ผู้พิทักษ์โลก

เวบไซต์ที่เกี่ยวกับMCU

Microchip.com

thaimcu.com

thaimicrotron.com

inex.co.th

pcc.psu.ac.tht

micro-examples.com............

wara.com

etteam.com

silaresearch.com

happymcu.com

thaieasyelec.com

mcuthailand.com ...............

appsofttech.com..................

project.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 

words_wood_new.gifUpDate 21/09/2009


ใหม่!!!!!!! 40เสียง และมีเสียงต้นคีย์ด้วย
ROGER BEEP_V3_40S.................. IC Roger beep
ไอซีสร้างเสียงหางคีย์ และเสียงต้นคีย์ของทูมีเตอร์รุ่น40เสียง
ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ใช้งานง่าย ต่อวงจรง่าย อุปกรณ์น้อย

มีเสียงหางคีย์ 40เสียง (เลือกให้มีหรือไม่มีก็ได้)
มีเสียงต้นคีย์ 1เสียง (เลือกให้มีหรือไม่มีก็ได้)
เลือกฟังชั่น(โหมด)การทำงานได้ 6 รูบแบบโดยใช้ปุ่มเลือกเพียงปุ่มเดียว มีไฟ
กระพริบแจ้งให้รู้ว่าอยู่ในโหมดไดทุกครั้งที่กดปุ่มเลือกโหมด และตอนปล่อยคีย์

...................รูปแบบการทำงานมีดังนี้...................................

#โหมด1-จะมีไฟกระพริบสั้น1ครั้ง
... จะมีเสียงหางคีย์เปลี่ยนไปทุกครั้งที่เราปล่อยคีย์ แต่ไม่มีเสียงต้นคีย์

#โหมด2-จะมีไฟกระพริบสั้น2ครั้ง
...จะมีเสียงหางคีย์เปลี่ยนไปทุกครั้งที่เราปล่อยคีย์ และมีเสียงต้นคีย์ด้วย1เสียง
เราสามารถพูดพร้อมเสียงต้นคีย์โดยไม่ต้องรอให้เสียงต้นคีย์จบก่อนก็ได้

#โหมด3-จะมีไฟกระพริบสั้น3ครั้ง
...เสียงหางคีย์จะหยุดอยู่กับที่ทุกครั้งที่เราปล่อยคีย์ (ซึ่งเป็นเสียงล่าสุดตอนที่เราออกจากโหมด2) ในโหมดนี้จะไม่มีเสียงต้นคีย์

#โหมด4-จะมีไฟกระพริบสั้น4ครั้ง
...เสียงหางคีย์จะหยุดอยู่กับที่ทุกครั้งที่เราปล่อยคีย์ (ซึ่งเป็นเสียงล่าสุดตอนที่เราออกจากโหมด2)
และมีเสียงต้นคีย์ด้วย

#โหมด5-จะมีไฟกระพริบยาว1ครั้ง
...ในโหมดนี้จะมีเฉพาะเสียงต้นคีย์เท่านั้น

#โหมด6-จะไม่มีไฟกระพริบ
... ในโหมดนี้จะไม่มีทั้งเสียงหางคีย์และต้นคีย์ (มีเฉพาะเสียงคนพูดเท่านั้น)

จากโหมด6 ถ้าเรากดปุ่มเลือกโหมดอีกจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่โหมด1


........ก่อนหน้านี้ผมได้เขียนโปรแกรมสั่งงานไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 12F675 ให้สร้างเสียงหางคีย์หรือโรเจอร์บี๊บ 25 เสียงที่แตกต่างกัน ในIC ตัวเดียว และมีระบบตัดคีย์อัตโนมัติถ้า
กดคีย์นานเกิน 2นาที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับวิทยุ
.......สำหรับรุ่นที่มี25เสียงนั้น เป็นรุ่นแรก และรุ่น30เสียงเป็นรุ่นที่2
และตอนนี้ผมได้พัฒนาโปรแกรมสั่งงานไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 12F675
เวอร์ชั่น3ให้กำเนิดเสียงโรเจอร์บี๊บ40เสียง

ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ให้ใช้งานง่ายกว่าเดิม ต่อวงจรง่ายและ อุปกรณ์น้อยกว่าเดิม
เป็นการพัฒนา และแก้ไขข้อบกพร่องบางอย่าง ที่พบในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ด้วยครับ
.......และเพื่อให้ง่ายในการต่อวงจรยิ่งขึ้น ผมใด้ทำลายปริ๊นให้ด้วยครับ
การวางอุปกรณ์มองจากด้านบน (ด้านวางอุปกรณ์)


ลายทองแดงขนาดเท่าของจริงมองจากด้านล่าง
(ด้านใต้แผ่นปริ๊นที่มีแผ่นทองแดงเคลือบอยู่)
 
 


รูปที่1 ข้างบนนี้เป็นการอธิบายการต่อสาย ต่ออุปกรณ์ การวางอุปกรณ์บนแผ่นปริ๊น และลายปริ๊นที่ใช้


รูปที่2 ข้างบนนี้เป็นวงจรที่ต่อใช้กับเครื่องแฮนดี้ครับ ICOM,YAESU,STANDARD,PRO,SENDER,ADI ฯ

คุณสมบัติและการทำงานของROGERBEEBเวอร์ชั่น3ที่ใช้ICแบบธรรมดา

........... ตัวไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 12F675เป็นICขนาดเล็ก เป็นของบริษัทไมโครชิพมีขา8ขาต้องการไฟเลี้ยงอยู่ในช่วง2ถึง 5.5V.อย่า ให้ไฟเลี้ยงICมากกว่านี้เป็นอันขาด เพราะ ICจะพัง
   ท่านอาจใช้ไฟเลี้ยงวงจร 9-16 โวลต์ซึ่งได้จาก Power Supply ของเครื่องวิทยุสื่อสาร  ผ่านวงจรเรกูเลตลดแรงดันให้เหลือ 3ถึง 5 โวลต์เพื่อเป็นไฟเลี้ยงให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์........หรือจะใช้ถ่านไฟฉายขนาดAA หรือAAA จำนวนสองก้อนได้
....หรือถ้าท่านนำไปต่อใช้กับเครื่องโมบาย ท่านสามารถใช้ไฟที่มีอยู่แล้วที่ขาใดขาหนึ่งของช่องเสียบไมค์ที่ตัวเครื่องก็ได้ โดยจะต้องต่อR ค่าประมาณ 500โอมห์ 1/2W. กับซีเนอร์ไดโอด 5.1โวลท์ 1W. เพื่อลดไฟลงก่อนครับ....
......ขา 2 ต่อหลอดLED1ซึ่งหลอดLED1นี้
จะติดกระพริบ
บอกให้เรารู้ว่าตอนนี้อยู่ในโหมดใด

...... ขา3 ทำหน้าที่เลือกโหมดการทำงาน
...ในตัวไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 12F675 จะมีหน่วยความจำ EEPROM อยู่ด้วย
แม้ว่าจะท่านจะปิดไฟไม่มีไฟเลี้ยงวงจรไมโครฯ ก็จะยังจำเสียงสุดท้ายที่เลือกไว้ได้อยู่ 
.........ขา 4 ไม่ได้ใช้งานสำหรับเวอร์ชั่นธรรมดาให้ปล่อยว่างไว้
.........ขา 5 เป็นขา PTTสำหรับใช้กดคีย์ออกอากาศ
.......มีเสียงหางคีย์ 40 เสียงที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโทนเสียงและจังหวะหลายรูปแบบ
......เมื่อกดสวิทช์ PTT ที่ขา 5 โมโครฯ จะสั่งให้ขา 7 มีสถานะเป็น "HIGH"ซึ่งจะทำให้ ทรานซิสเตอร์เบอร์C1815สองตัวซึ่งต่อกันแบบดาลิงตั้นจะมีกระแสไหลทำให้สัญญาณ PTT จากเครื่องส่งเสมือนต่อลงกราวน์ เครื่องส่งจะเปลี่ยนเป็นสถานะ TX   เมื่อปล่อยคีย์ไมโครฯ จะหน่วงเวลาชั่วขณะและสร้างเสียง Roger Beep ท้ายคีย์ออกมาผ่านขา 6 สัญญาณเสียง Roger Beep จะถูกคับปลิ้งเข้าไปที่สัญญาณอินพุตในตำแหน่งขั้วบวกของคอนเดนเซอร์ไมค์  หรือจุดอินพูทสัญญาณเสียงเข้าเครื่อง เมื่อหมดช่วงเวลาหน่วง  ขา 7 จะมีสถานะเป็น "LOW" เครื่องส่งจะกลับมาเป็นสถานะ RX 
........ นอกจากนี้ในโปรแกรมยังใส่ระบบป้องกันคีย์ค้างเมื่อมีการกดคีย์นานเกิน 2 นาทีICจะสั่งให้
เครื่องส่งหยุดส่ง จนกว่าจะมีการปล่อยคีย์และกดคีย์ใหม่อีกครั้งเครื่องก็จะส่งได้ตามปรกติ
.......  ไอซีไมโครฯ นี้สามารถโปรแกรมใหม่ได้นับแสนครั้งซึ่งเป็นการสะดวกในการแก้ไข ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงเสียงแบบใหม่ๆ ได้อย่างสะดวกโดยที่ไม่ต้อง เปลี่ยนไอซีตัวใหม่

รายการอุปกรณ์ที่มีอยู่ในรูปข้างบนรูปที่3

#.สวิตท์ S1 ................สวิตท์โยก หรืออาจใช้สวิตท์เลื่อนตัวเล็กๆ..................................จำนวน 1ตัว
#.สวิตท์ S5..............................สวิตท์แบบกดติดปล่อยดับหรือไมโครสวิตท์....................จำนวน 1ตัว
#.สวิตท์ S6..............................สวิตท์แบบกดติดปล่อยดับหรือไมโครสวิตท์....................จำนวน 1ตัว


#.R5...................ค่า2.2Kโอมห์ หรือ ค่า3.3K โอมห์1/4W.........................................จำนวน 1ตัว
#.R7..................................... ค่า330 โอมห์1/4W.................................................จำนวน 1ตัว

#.C1 ............ค่า4.7uf หรือ10uf16โวลท์ แบบอีเล็คโตรไลติคคอนเดนเซอร์....................จำนวน 1ตัว
#.C2.............................................ค่า33PFแบบ เซรามิคคอนเดนเซอร์.....................จำนวน 1ตัว

#.TR1 ........................................เบอร์2SC1815 ..............................................จำนวน 1ตัว
#.TR2 ........................................เบอร์2SC1815 ..............................................จำนวน 1ตัว

#.หัวMIC CONDENCER ...................................................................................จำนวน 1ตัว
#.แจ๊กMIC รุ่นจิ๋ว ...............................................................................................จำนวน 1ตัว
#.ซ๊อคเก็จIC ขนาด8ขาสำหรับIC 12F675 .............................................................จำนวน 1ตัว
#.IC12F675 ที่ทำการเบิร์นบรรจุข้อมูลโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว....................................จำนวน 1ตัว
#.ถ่านขนาด.AA หรือAAA จำนวน2 ก้อน .................................................................จำนวน 2ก้อน
#.ลังถ่านรุ่นที่ใช้กับถ่านAA หรือAAAขนาดที่บรรจุได้2 ก้อน ........................................จำนวน 1กล่อง


.............................อุปกรณ์แต่ละตัวทำหน้าที่อะไร? ขออธิบายเพียงบางตัวนะครับ

#.สวิตท์ S1.........................ทำหน้าที่ปิด-เปิด ไฟเลี้ยงวงจร
#.สวิตท์ S5.........................ทำหน้าที่เอาไว้กดส่งออกอากาศแทนPTTสวิตท์ที่ตัวเครื่อง
หรือแทน PTTสวิตท์ที่ตัวไมค์นอกของเครื่อง
#.สวิตท์ S6.........................ทำหน้าที่เลือกโหมดการทำงาน

#.R5........ต่อไว้เฉพาะเครื่องแฮนดี้ยี้ฮ้อ YAESU เท่านั้น (ถ้าไม่ต่อไว้จะส่งไม่ออก)
#.R7........ต่อไว้เพื่อช่วยลดกระแสให้พอเหมาะกับการใช้งานของหลอดLED1 หลอดLED1นี้
จะติดกระพริบ
บอกให้เรารู้ว่าตอนนี้อยู่ในโหมดใด ซึ่งR7นี้เราจะไม่ใช้ก็ได้
และในลายปริ๊น ก็ไม่ได้ทำที่ลงเอาไว้ ถ้าจะใช้ก็ต้องต่อลอยออกไปเข้าขาLED1 โดยปรกติแล้วหลอด
LED1 ก็มักจะใม่ได้วางอยู่บนแผ่นปริ๊นอยูแล้ว จะถูกลากไปไว้ในจุดที่คนมองเห็นได้สะดวกเวลาใช้งาน#.C1.........................ทำหน้าที่กรองกระแสไฟให้เรียบ ป้องกันสัญญาณรบกวน และช่วยให้
IC12F675ทำงานอย่างมีสเถียรภาพ
#.C2 .........................ทำหน้าที่คัพปลิ้งสัญญาณเสียงหางคีย์จากขา6ของ IC12F675 เข้าไปในเครื่องรับ- ส่งวิทยุโดยใช้เส้นทางเดียวกันกับสัญญาณไมค์ที่เข้าเครื่อง
******ค่าของC2สามารถใช้ค่าอื่นได้ ถ้าค่าน้อยๆจะทำ
ให้เสียงหางคีย์ออกมาเบา ถ้าใส่ค่ามากเสียงหางคีย์จะดังแรง
แต่ถ้ามากเกินไปจะเกิดปัญหาเสียงหางคีย์จะ
โอเวอร์ เสียงหางคีย์จะขาดๆติดๆใม่สมบูรณ์
ค่าที่เหมาะอาจจะอยู่ระหว่าง 33PF ถึง 150PF
ทดลองหาค่าที่เสียงออกมาดีๆเอาเองก็แล้วกันครับ

#. TR1 กับ TR2 ...........หน้าที่ ...TR1กับTR2 ทำหน้าที่ร่วมกับสวิตท์ S5 โดยจะทำการ หน่วงเวลา การส่งต่อไปอีกเล็กน้อยหลังจากที่เราปล่อยสวิตท์ S5แล้วแพื่อส่งเสียงหางคีย์ออกอากาศ

วงจรนี้ใช้กับเครื่อง YAESU FT-2800 , YAESU HM-9012 รุ่น40เสียง -ใหม่

วงจรนี้ใช้กับเครื่อง KENWOOTH TM-231 , TM-241 รุ่น40เสียง -ใหม่

วงจรนี้ใช้กับเครื่อง ALINCO DR-110 , DR-119 , DR-150 รุ่น40เสียง -ใหม่

วงจรนี้ใช้กับเครื่อง ICOM IC-2000.....IC-2100 ......IC-2200รุ่น40เสียง -ใหม่
วงจรนี้ใช้กับเครื่อง ICOM IC-228 , IC-229รุ่น40เสียง -ใหม่
 

คลิกดูรุ่น25และ30เสียงวงจรรุ่นเก่า