HOMEPAGE Microcontroller ผู้พิทักษ์โลก VisualBasic6.0+ภาษาC VR อิเล็คโทรนิค Computer  
 

HS4FFD ผู้พิทักษ์โลก

เวบไซต์ที่เกี่ยวกับMCU

Microchip.com

thaimcu.com

thaimicrotron.com

inex.co.th

pcc.psu.ac.tht

micro-examples.com............

wara.com

etteam.com

silaresearch.com

happymcu.com

thaieasyelec.com

mcuthailand.com ...............

appsofttech.com..................

project.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 

words_wood_new.gifUpDate 26/09/2009
Roger Beep _V3_40SB ...โรเจอร์บี๊บรุ่น 40 เสียง แบบทำเป็นบล๊อก.
วงจรนี้ใช้กับเครื่อง KENWOOTH TM-231 , TM-241

รายการอุปกรณ์ที่มีอยู่ในรูปข้างบน

#.สวิตท์ S6..............................สวิตท์แบบกดติดปล่อยดับหรือไมโครสวิตท์....................จำนวน 1ตัว

#.R1..................................... ค่า500 โอมห์1/4W.................................................จำนวน 1ตัว
#.R4.............................ค่า10Kโอมห์ ถึง ค่า100K โอมห์1/4W................................จำนวน 1ตัว
#.R7..................................... ค่า330โอมห์1/4W.................................................จำนวน 1ตัว


#.LED1..........................หลอดLEDสีอะไรก็ได้เลือกเอาตามใจชอบ...........................จำนวน 1ตัว

#.ZD1........ซีเนอร์ไดโอด........ ค่า5.1 โวลท์ 1/2W...................................................จำนวน 1ตัว

#.C1 ............ค่า4.7uf หรือ10uf16โวลท์ แบบอีเล็คโตรไลติคคอนเดนเซอร์....................จำนวน 1ตัว
#.C2.............................................ค่า33PFแบบ เซรามิคคอนเดนเซอร์.....................จำนวน 1ตัว

#.TR1 ........................................เบอร์2SC1815 ..............................................จำนวน 1ตัว
#.TR2 ........................................เบอร์2SC1815 ..............................................จำนวน 1ตัว
#.แจ๊คไมค์ ตัวผู้ ..........................ของเครื่องรุ่นนี้ ...................................................จำนวน 1ตัว
#.แจ๊คไมค์ ตัวเมืย........................ของเครื่องรุ่นนี้ ...................................................จำนวน 1ตัว
#.ซ๊อคเก็จIC ขนาด8ขาสำหรับIC 12F675 .............................................................จำนวน 1ตัว
#.IC12F675 ที่ทำการเบิร์นบรรจุข้อมูลโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว....................................จำนวน 1ตัว
#.กล่องอเนกประสงค์.........................................................................................จำนวน 1กล่อง


.............................อุปกรณ์แต่ละตัวทำหน้าที่อะไร? ขออธิบายเพียงบางตัวนะครับ

#.สวิตท์ S6.........................ทำหน้าที่เลือกฟังชั่น(เลือกโหมด)การทำงานครับ

#.R1........ต่อไว้เพื่อช่วยลดกระแสและแรงดันลงให้เหลือพอเหมาะกับการใช้งานของวงจร
#.R4........เป็นR PULLUPต่อไว้เพื่อช่วยให้ IC12F675 ทำงานได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด
สำหรับรุ่นบล๊อกนี้เราต้องเลือกค่าR4ให้พอเหมาะ เพื่อให้บล๊อกสามารถใช้กับไมค์ได้ทุกตัวด้วย

#.R7........ต่อไว้เพื่อช่วยลดกระแสให้พอเหมาะกับการใช้งานของหลอดLED1 หลอดLED1นี้
จะติดกระพริบ
บอกให้เรารู้ว่าตอนนี้อยู่ในโหมดใด ซึ่งR7นี้เราจะไม่ใช้ก็ได้
และในลายปริ๊น ก็ไม่ได้ทำที่ลงเอาไว้ ถ้าจะใช้ก็ต้องต่อลอยออกไปเข้าขาLED1 โดยปรกติแล้วหลอด
LED1 ก็มักจะใม่ได้วางอยู่บนแผ่นปริ๊นอยูแล้ว จะถูกลากไปไว้ในจุดที่คนมองเห็นได้สะดวกเวลาใช้งาน


#ZD1.....ทำหน้าที่ควบคุมไฟที่ป้อนให้ IC ไม่ให้เกิน5.1 โวลท์

#.หลอดLED1.......หลอดLED1นี้จะดิดกระพริบเพื่อบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้ICทำงานอยู่ในโหมดใด ซึ่ง LED1
จะติดกระพริบสั้น-ยาว แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดที่เราเลือก
LED1นี้จะกระพริบตอนที่เรากดสวิทช์
เลือกโหมด กับตอนที่เราปล่อยคีย์PTTสวิทช์เท่านั้น


#.C1.........................ทำหน้าที่กรองกระแสไฟให้เรียบ ป้องกันสัญญาณรบกวน และช่วยให้
IC12F675ทำงานอย่างมีสเถียรภาพ

#.C2 .........................ทำหน้าที่คัพปลิ้งสัญญาณเสียงหางคีย์จากขา6ของ IC12F675 เข้าไปในเครื่องรับ- ส่งวิทยุโดยใช้เส้นทางเดียวกันกับสัญญาณไมค์ที่เข้าเครื่อง
******ค่าของC2สามารถใช้ค่าอื่นได้ ถ้าค่าน้อยๆจะทำ
ให้เสียงหางคีย์ออกมาเบา ถ้าใส่ค่ามากเสียงหางคีย์จะดังแรง
แต่ถ้ามากเกินไปจะเกิดปัญหาเสียงหางคีย์จะ
โอเวอร์ เสียงหางคีย์จะขาดๆติดๆใม่สมบูรณ์
ค่าที่เหมาะอาจจะอยู่ระหว่าง 33PF ถึง 150PF
ทดลองหาค่าที่เสียงออกมาดีๆเอาเองก็แล้วกันครับ

#. TR1 กับ TR2 ...........หน้าที่ ...TR1กับTR2 ทำหน้าที่ร่วมกับสวิตท์PTTของไมค์นอกโดยจะทำการ หน่วงเวลา การส่งต่อไปอีกเล็กน้อยหลังจากที่เราปล่อยสวิตท์ PTTแล้วแพื่อส่งเสียงหางคีย์ออกอากาศ